صيد ماهي كيلكا

صيد ماهي كيلكا


اولين صيد تجاري ماهي كيلكا در آبهاي ايراني درياي مازندران در سال 1318 شمسي به وسيله تور و دام در محدوده آبهاي بندر تركمن و سواحل آشوراده آغاز گرديد

پس از الحاق شيلات به جهاد سازندگي موضوع صيد كيلكا مورد توجه قرار گرفته و شيلات با يك برنامه ريزي مشخص موفق شده ميزان صيد سالانه كيلكا را با افزايش شناور هاي صيادي و ايجاد اسكله هاي صيادي مناسب به نحو چشم گيري افزايش دهد

حاصل صيد در چهار چوب فعاليت شركتهاي مختلط ايران و شوروي توسط كارشناسان فرآوري شده و عمدتاً به صورت ماريناد ( ترشي ماهي ) و كنسرو بسته بندي شده به كشور شوروي صادر مي شده پس از چند سال توقف صيد در آذر ماه سال 1350 با خريداري 6 فروند كشتي صيادي از كشور شوروي سابق صيد ماهيان كيلكا در ايران مجدداً شروع گرديد . ليكن در دهه 1350 ميزان استحصال سالانه آن از 3-2 هزارتن افزايش نيافت .
پس از الحاق شيلات به جهاد سازندگي موضوع صيد كيلكا مورد توجه قرار گرفته و شيلات با يك برنامه ريزي مشخص موفق شده ميزان صيد سالانه كيلكا را با افزايش شناور هاي صيادي و ايجاد اسكله هاي صيادي مناسب به نحو چشم گيري افزايش دهد .
روش صيد در مورد ماهي كيلكا ، روش صيد تعقيبي است . براي اين كار به طور كلي از نور مصنوعي استفاده مي شود روشهاي صيد كيلكا عبارتند از :
صيد با تور مخروطي ، صيد با پمپ صيادي و صيد با ايرليفت . كه در هر سه روش از لامپهاي برقي زير آبي براي توليد نور مصنوعي و جذب ماهيان به سوي ابزار صيد در شب كمك گرفته مي شود .


1-صيد با تور مخروطي
در اين روش از تور مخروطي شكل كه ارتفاع مخروط آن 3 الي 5/3 متر و قطر دهانه آن 5/2 تا 3 متر است استفاده مي گردد . روش صيد به اين گونه است كه دو عدد تور مخروطي را به وسيله ريسمان و با استفاده از دو عدد بازوي كشتي از هر طرف كشتي ( در بعضي مواقع يك عدد تور استفاده مي شود ) به عمق مورد نظر كه محل تراكم ماهي كيلكا مي باشد به وسيله ماهي ياب تعيين مي گردد آويزان مي نمايند . سپس چراغها را روشن كرده و در نتيجه ماهي به دور چراغ جمع شده و به صورت نا منظم به دور آن مي چرخند و اغلب به چراغ مي چسبند پس از چند دقيقه تور قيفي را بدون خاموش كردن چراغ با استفاده از دستگاه دوار (وينچ)بالا مي كشند و قبل از آنكه تور از آب خارج گردد چراغ را خاموش مي كنند و تور مخروطي را روي عرشه آورده و با كشيدن قيطان قسمت پايين ( كه از حلقه ها رد شده ) انتهاي تور را باز و ماهي صيد شده را تخليه مي نمايند و در پايان مجدداً با كشيدن و گره زدن قيطان را مي بندند .


2- صيد به وسيله نور زير آبي و تلمبه
در اين روش براي صيد ماهي از خرطوم مكش استفاده مي شود خرطوم مكش كه از داخل كاملاً صاف بوده و بقطر 100 ميليمتر مي باشد . صيد به گونه اي انجام مي گيرد كه كشتي پس ازرسيدن به محل صيد و تعيين عمق تمركز ماهي ، توسط دستگاه هاي ماهي ياب ، لنگر انداخته و سپس خرطوم مكش ماهي را كه روي قسمت ويژه آن چراغ نصب كرده اند به عمق مورد نظر آويزان كرده و چراغ آن را روشن مي كنند ماهي به دور چراغ جمع مي شود و با به كار افتادن پمپ ( گريز از مركز ) آب همراه با ماهي با لا كشيده مي شود و روي دستگاهي بنام سپراتور ريخته مي شود و آب از منافذ آن خارج گرديده و ماهي به جعبه هاي ويژه ريخته ميشود بدين طريق صيد لاينقطع و بدون هيچ گونه دخالت صيادان انجام مي يابد


3- صيد ماهي كيلكا به وسيله نور زير آبي واير ليفت
در اين مورد بجاي به كار بردن تلمبه از دستگاهي معروف به اير ليفت استفاده مي شود يعني به جاي دستگاه تلمبه كمپرسور هوا به كار برده مي شود بدين نحو كه كمپر سور هواي فشرده را به وسيله شلنگ لاستيكي كه به قسمت ويژه خرطوم وصل شده است از طريق دستگاهي به نام مخلوط كننده كه داراي منافذ متعدد بسيار ريزي بوده به صورت حبابهاي ريز با فشار وارد خرطوم مي نمايد هوا به محض وارد شدن منبسط مي گردد و به صورت حبابهاي ريزتري در مي آيد و به علت سبك تر بودن از آب به طرف بالا حركت مي كند و ضمن حركت ، آب اطراف خود را كه محتوي ماهي مي باشد به بالا مي كشاند و بدين طريق جريان دائمي آب ايجاد مي گردد كه در ضمن ماهيان جمع شده بدور چراغ را نيز با خود به بالا مي كشد با رسيدن به روي عرشه مخلوط آب و ماهي روي دستگاه سپراتور ريخته مي شود كه آب از سوراخهاي آن رد شده و ماهيهاي صيد شده از محفظه بونكر به سيني هاي ويژه ريخته مي شود .

 

درج دیدگاه