فرم تماس

تماس با ما

اطلاعات تماس

بابلسر ، ناحیه صنعتی و شیلاتی میرود ، ، شرکت فرآورده های دریایی پارس کیلکا
011-35322950
011-35722050
011-35722050
info@parskilka.com