اخبار و مطالب - ماموریت سازمان

بسمه تعالی

چشم انداز سازمانی :
تا سال 2016 شرکت پارس کیلکا در زمینه تولید پودر و روغن ماهی از نظر کیفیت جایگاهی برجسته در منطقه خاور میانه کسب خواهد کرد.


ماموریت سازمانی:
ارتقاء و رشد مستمر سازمانی در جهت ارائه محصولات با کیفیت بالا و قیمت مناسب.

نظام ارزشی شرکت پارس کیلکا:
1 : احترام
ما به همه افرادی که در کنارمان هستند احترام می گذاریم.ما به شما به عنوان مشتریمان لبخند می زنیم. حق همواره با شماست
ماموریت ما احترام گذاشتن به همه در هر روز است.
2 : مسئول و پاسخگو
پودر و روغن ماهی تولیدی شرکت ما دارای گارانتی از نظر كيفيت ويكنواخت بودن ميباشد. ما در مورد فرآیند تولید محصولات کاملاً متعهد و پاسخگو هستیم.ما مسئولیت همه موارد را در شرکت پارس کیلکا به دوش می گیریم و بهمین دلیل همه می توانند روی ما حساب کنند.ما فوراً به نیازها و تقاضاهای شما پاسخ می دهیم.
3 : متفاوت و متمایز
ما علاقه مند به متفاوت بودن هستيم وخرد متعارف را همواره به چالش مي كشيم وهمواره نوآور خلاق مي مانيم.ما علاقه مند به تمايز وديده شدن به دليل متفاوت بودن هستيم.اگر همه به سمت راست حركت مي كنند ما به سمت چپ حركت خواهيم كرد . ما معتقديم تنها ماهي مرده در جهت رود حركت ميكند.
4 : شكر گذار وقدر دان 
ما شكر گذار خداوند ،شما، و خودمان به خاطر رندگي زيبايي كه تجربه ميكنيم هستيم . خواست خداوند ما را در تماس با شما قرار داده است ما بر زندگي شما تاثير مي گذاريم و اين بهترين احساس برا ي شركت ما مي باشد وما كاملاً قدر دان آن هستيم ما فراز ونشيب كسب وكارمان را همچون هر كسب وكار ديگري به رسميت مي شناسيم.هر روز و در هر مكاني دليلي براي قدر داني و سپاسگزاري وجود دارد.
5 : کار گروهی
هر كدام از ما حلقه هاي يك زنجير هستيم قدرت اين زنجير به اندازه ضعيف ترين حلقه اين زنجير مي باشد .ما هر يك از اعضاي تيممان را حمايت مي كنيم. ما به توانمنديها و پتانسيل هاي يكديگر اعتقاد داريم. ما مي دانيم كه براي رسيدن به يك رويا به يك تيم نيازمنديم. ما بصورت يك تيم كار ميكنيم وتحت هر شرايطي در كنار يكديگر براي هم ودر جهت اهداف مان قرار مي گيريم.

منشور سازمانی پارس کیلکا

چشم انداز سازمانی
شرکت پارس کیلکا قصد رسیدن به یک جایگاه برجسته در تولید پودر ماهی و روغن ماهی با کیفیت را در سطوح جهانی دارد.